Assemblea General

El 16 de febrer de 2018 a les 20:00h a l'Oficina de Tursime d'Oliana.