Assemblea General

El 10 de febrer de 2017 a les 20:00h a l'Oficina de Tursime d'Oliana.